top of page

Om oss 

Støttehjulet tilbyr gratis organisasjonspsykologisk rådgivning og bistand for å øke trivsel, effektivitet og samarbeid. Dette gjør vi gjennom behovsrettede og skreddersydde workshops eller rådgivningsmøter, innenfor en rekke tema som lederutvikling, samarbeidstrening, konflikthåndtering og rekruttering. Våre tjenester er i hovedsak rettet mot studentforeninger, men vi arbeider kontinuerlig med å tilpasse tjenestene våre til kunder utenfor studentvirksomheten.

Støttehjulet er en non-profit studentorganisasjon stiftet i 2015 av masterstudenter i arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU Trondheim. Bakgrunnen for stiftelsen var først og fremst et ønske om å ta teorien ut av pensumbøkene og ut i praksis.

56f38d15-99ee-4bbb-90dd-bc4f46cf4479.png
bottom of page